تعرفه نوبت تل

سرویس ویژه: فقط در ژیکال

نوبت تل

نوبتل یک سامانه نوبت دهی بر بستر اینترنت و تلفن است که به کسب و کارها این امکان را می‏دهد که در صورتی که نوبت دهی و یا رزور وقت، جزو فرایند هایشان است، با بهترین روش‏ها آن را مدیریت نمایند.

نوبت تل
نوبت تل

نوبت تل در بستر ابر ژیکال

امکانات
 • به ازای هر خط تلفن گویا
 • به ازای هر صف نوبت دهی
 • پروفایل نوبت دهی تحت وب
1الی 3ماهه
 • 30000 تومان
 • 10000 تومان
 • 10000 تومان
6 ماهه
 • 28000 تومان
 • 8000 تومان
 • 8000 تومان
12 ماهه
 • 25000 تومان
 • 6000 تومان
 • 6000 تومان
با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید
خدمات منشی گری

خدمات منشی گری

پایه
 • تعرفه ماهانه منشی مجازی(65000تومان)
 • تعداد دقایق (60 دقیقه)
 • تعرفه دقایق مازاد منشی گری (1700 تومان)
پیشرفته
 • تعرفه ماهانه منشی مجازی(119000تومان)
 • تعداد دقایق (130 دقیقه)
 • تعرفه دقایق مازاد منشی گری (1450 تومان)
شرکتی
 • تعرفه ماهانه منشی مجازی(189000تومان)
 • تعداد دقایق (200 دقیقه)
 • تعرفه دقایق مازاد منشی گری (1200 تومان)
سازمانی
 • تعرفه ماهانه منشی مجازی(219000تومان)
 • تعداد دقایق (260 دقیقه)
 • تعرفه دقایق مازاد منشی گری (950 تومان)